Hjerting Kanelaugs bestyrelse:

Formand: Vakant.
Kontaktperson for Kanelauget: Torben Kjærbro, mail: sekretaer@hjerting-kane.dk

Kasserer: Per Thrane, tlf. 24 84 37 84, mail: kasserer@hjerting-kane.dk

Sekretær: Torben Kjærbro, mail: sekretaer@hjerting-kane.dk

Bestyrelsesmedlem: Kristian Venø.

Bestyrelsesmedlem: Niels Jensen.

Bestyrelsesmedlem: John Pedersen.

Bestyrelsesmedlem: Jesper Kristensen.

Bestyrelsessuppleant:  Vakant

Hjerting Kanelaugs udvalg:

Havnefoged ved Æ’bådslæw: John Pedersen, tlf. 51 26 10 65.

Fest & turudvalg: Manfred Jensen, John Petersen.

Sejladsudvalg: Jesper Kristensen.

Pladsforvalter: Arne Lorenzen