Som medlem af Hjerting KaneLaug får du mulighed for at nyde livet ombord i en klinkbygget træbåd, for at dele fornøjelsen ved at være i naturen i godt selskab, og for at deltage i den løbende aktivitet omkring bådene, bådhus og værft på Myrthuegård. (Se også vedtægterne.)

Du har mulighed for at blive optaget i en af bådklubberne, som har ansvar for drift og vedligehold af foreningens både. Du skal blot kontakte en bådformand eller bestyrelsen – se kontaktinfo her på hjemmesiden.

Hver søndag klokken 10:00 mødes man i bådhuset til kaffe/aktivitet og måske en dram, og her vil du som kommende medlem kunne få mere at vide om kanelauget.

Hver onsdag klokken 19:00 mødes man i vinterhalvåret på værftet til vedligeholdelsesarbejder og kaffe, i sommerhalvåret i bådhuset til hvad man nu har lyst til – og kaffe.

Du kan deltage i alle aktiviteter og arrangementer derudover og kan i nogle tilfælde invitere en eller flere gæster.

Årskontingent opkræves og betales hvert år efter generalforsamlingen og gælder frem til og med næste generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes som udgangspunkt første weekend i marts.

Se mere om Hjerting Kanelaug på Kanelaugets offentlige Facebookside og for medlemmer: Kanelaugets interne Facebookside