Som medlem af Hjerting KaneLaug får du mange muligheder, ikke bare at nyde livet ombord i en træbåd, men også at dele fornøjelsen ved at være i naturen og i godt selskab.

Naturen bruger vi på flere måder- vi kalder det ”fra skovtur til sejltur” helt bogstaveligt får vi vores materialer til bådbygning direkte fra skoven, vi får savet træet i skoven, ikke mindst bygger vi bådene i skoven og ringen sluttes med at de færdige både sejles på bugten, lige ved siden af skoven.

Kom og vær med til at nyde naturen sammen med os.

Medlemskontingent

Et fuldgyldigt medlemskab for én person er fastsat til 350 kroner for sæsonen. Når du har betalt kontingent, giver det dig én stemme ved generalforsamlingen.

Du kan deltage i alle aktiviteter og må invitere en eller flere gæster. Nogle arrangementer kan omfatte særskilt betaling.

Du har mulighed for at blive en del af et af de små bådlag, som passer og plejer foreningens både. Du skal blot kontakte en af bådformændene; se kontaktlisten.

Det er fastlagt, at alle, som sejler i foreningens både, skal følge fastlagte retningslinjer for sikker sejlads

Kontingent opkræves og skal betales hvert år umiddelbart efter generalforsamling, som vanligt afholdes første weekend i marts måned.