Som medlem af Hjerting KaneLaug får du mange muligheder, ikke bare at nyde livet ombord i en træbåd, men også at dele fornøjelsen ved at være i naturen og i godt selskab.

Kom og vær med til at nyde naturen sammen med os.

Hver søndag i sejlsæsonen klokken 10:00 mødes man i bådhuset til kaffe/aktivitet og måske en dram, og her vil du som kommende medlem kunne få mere at vide om kanelauget.

Medlemskontingent

Et medlemskab for én person er fastsat til 350 kroner for sæsonen. (Pr. 1.3.2022 stiger kontingentet til 400,-) Når du har betalt kontingent, giver det dig én stemme ved generalforsamlingen.

Du kan deltage i alle aktiviteter og må invitere en eller flere gæster. Nogle arrangementer kan omfatte særskilt betaling.

Du har mulighed for at blive en del af et af de små bådlag, som passer og plejer foreningens både.

Det er fastlagt, at alle, som sejler i foreningens både, skal følge de fastlagte retningslinjer for sikker sejlads.

Kontingent opkræves og skal betales hvert år umiddelbart efter generalforsamling, som vanligt afholdes første weekend i marts måned.