Bådhus og omgivelser er opført til formålene:
Til afholdelse af møder og sammenkomster i Hjerting Kanelaug, samt medlemmers private sammenkomster når laugets aktiviteter og praktiske forhold tillader det.

Til opbevaring af Hjerting Kanelaugs udstyr, men ikke til private bådes udstyr.

Lokale skoler og børnehaver benytter bådhuset og omgivelser til undervisnings,- og fritidsaktiviteter.

Udendørs omgivelser er til vinteropbevaring af Hjerting Kanelaugs både.
Lokalsamfundet benytter udendørsområdet og bordbænkesæt til rekreative formål.

Hjerting Kanelaugs havn er vandspejlet nedenfor bådhuset.
Alle medlemmer er behjælpelige med i al fordragelighed at friholde vandspejlet for fremmede både.

Værftet, værksted, maskiner og værktøj og bådtrailer
Ovennævnte er kun til foreningsaktivitet og for medlemmer i Hjerting Kanelaug.
Aktivitet sker udenfor Myrtuegårds åbningstid medmindre andet aftales.
Privat brug aftales med bestyrelsen.
Værktøj og maskiner kan ikke lånes til hjemmebrug.