Bådhuset, omgivelser og udstyr, samt værft, værksted, maskiner og værktøj.

Bådhuset er udelukkende opført til formålene:

  • Opbevaring af Hjerting Kanelaugs udstyr. Privat bådudstyr til private både må ikke forefindes i bådhuset.

For bådklubberne er der i bådhuset / reoler, placeret  store plastkasser med anførte bådnavne, heri kan der der frit opbevares, bådklubmedlemmers udstyr og grej, herunder fodtøj og anden beklædning som benyttes ved sejlads i bådklubbens båd. Øvrige reoler er udelukkende til større genstande som ror, stiksværd og lignende, dog kun og udelukkende udstyr som tilhører Hjerting Kanelaug.

  • Bådhuset kan benyttes til enhver form for møder i Hjerting Kanelaug. Endvidere kan bestyrelsen tillade/godkende udlån af huset til udefrakommende, dog skal disse have relation til Hjerting Kanelaug. Formål kan være mødeaktivitet, udstillinger eller lignende. Ligeledes kan lokale skoler og børnehaver frit benytte bådhuset til aktiviteter.
  • Udendørs omgivelser er udelukkende til vinteropbevaring af Hjerting Kanelaugs både. Dog kan enhver benytte de opstillede bordbænkesæt.
  • Hjerting Kanelaugs havn (vandspejlet nedenfor bådhuset): Alle medlemmer skal være behjælpelige med at friholde vandspejlet for fremmede både, dog skal dette være i god og ordentlig samtale og dialog.
  • Medlemmer i Hjerting Kanelaug og ægtefælle, kan mod en erkendtlighed låne Bådhuset til sammenkomster eksempelvis kaffe, i forbindelse med mærkedage. Der forefindes en særskilt skrivelse vedrørende dette.

 

Værftet, værksted, maskiner og værktøj.

 

  • Værftet og værksted er udelukkende for medlemmer i Hjerting Kanelaug. Aktivitet her må kun ske udenfor Mythuegårds åbningstid.
  • Værft, værksted, maskiner og værktøj må som udgangspunkt kun anvendes til foreningsaktivitet. Enhver form for privat benyttelse er på betingelse af, at medlemmet er kyndig/øvet i brug af maskiner og disses sikkerhedsanordninger. Privat benyttelse skal altid være ledsaget af minimum én medhjælper. Privat brug skal altid godkendes af minimum to bestyrelsesmedlemmer. Det kan i særlige tilfælde kræves, at medhjælper er medlem i Hjerting Kanelaug. Denne anvises/godkendes af bestyrelsesmedlemmer.
  • Såfremt et medlem i Hjerting kanelaug ønsker at bygge- egen båd til privat brug, i Kanelaugets værft, skal dette accepteres af de sædvanlige aktive i værftet samt godkendes af bestyrelsen. Såfremt medlemmet ønsker at gøre brug af Kanelaugets indkøbte materialer / og køb heraf , skal godkendes og prissættes af bestyrelsen, betalingsbetingelser skal aftales forud.
  • Værktøj og maskiner kan som udgangspunkt ikke lånes til hjemmebrug. I enkelte tilfælde kan dette aftales med minimum to bestyrelsesmedlemmer, samt ved skriftlig og underskreven låneaftale, som i øvrigt skal være med anført udlånsdato og returdato. Låneaftale skal være underskrevet af begge parter.

 

  • Fælles for alle Hjerting KaneLaugs faciliteter og tilhørende udstyr og andet, gælder det at udlån/udleje til tredjemand aldrig må ske uden bestyrelsens skriftlige godkendelse og samtykke!

                       

Når vi – som medlemmer færdes i og ved vores facilteter – husk da, at vi er Hjerting KaneLaugs ansigt udadtil. Vi er alle særdeles vigtige
ambassadører og skal naturligvis til enhver tid optræde sådan.