For oprettelse, drift og anvendelse af både & bådklubber.
Februar 2022

I Hjerting Kanelaug er der dannet såkaldte bådklubber for at sikre at der bliver taget hånd om bådene i det daglige.

Medlemmer i Hjerting Kanelaug med interesse for drift og vedligehold af klinkbyggede træbåde kan ved henvendelse til bådklubben eller bestyrelsen blive optaget i en bådklub eller danne en bådklub og stille forslag til bestyrelsen om at få ansvaret for en kane der ingen bådklub har, eller bygge en ny kane.

Det er hensigtsmæssigt at der er 3-5 personer i hver bådklub.
Bådklubberne har ansvar for bådenes vedligehold og drift og tager initiativ til at holde bådene sejlende ved anvendelse af traditionelle arbejdsmetoder og materialer.

Bådklubberne inddrager gerne andre medlemmer i arbejdet med vedligehold.

Der aftales budget for eventuelle vedligeholdelsesarbejder med bestyrelsen.

Bådklubberne tager initiativ til sejlads og deltager med bådene i kanelaugets arrangementer.
Det er velset at bådklubberne inddrager andre med