Det er aftalt at alle som sejler i foreningens både følger retningslinjerne for sikker sejlads.

Udstyr der som minimum altid medbringes og er let tilgængeligt ombord:
Ankergrej, øsekar, årer og åregafler.

Generelt
Tjek altid både vejrmelding og tidevand før sejlads.

På tavlen i bådhuset oplyser man før afgang deltagere, afgangstidspunkt og forventet hjemkomst samt skippers mobilnummer.

Udfør sikkerhedstjek for bådens udstyr såsom sjækler, skøder, fald, sejl, ror, stiksværd mm.

Medbring og anvend altid redningsvest. I bådhuset er der et antal veste til udlån.

Påhængsmotor: Medbring fuld reservedunk og fuld tank, fastgør altid motorens sikkerhedsline, se om motoren giver kølevand, ellers sluk omgående for motoren.

Sejlads med motorkanen Langli: se særskilt checkliste i bådhuset.

Læs meget mere om sikker sejlads her: www.duelighed.dk  og www.respektforvand.dk